Lielā dižsardzene.

Lielā dižsardzene.

           LIELĀ DIŽSARDZENE /Macrolepiota procera/. Parasol Mushroom. Riesen-Schirmpilz, Parasol. Stolt fjällskivling. Suur sirmik.