Kajaks P008.

Kajaks P008.

           KAJAKS /Larus canus/. Common gull. Sturmmöwe. Fiskmås. Kalakajakas. Cизая чайка.

     Kajaks ar gredzenu P008 foto-novērota Liepājā Tirdzniecības kanālā 02.03.2009.
     Gredzenota Klaipēda-Geiminai Lietuva 29.12.2008. 55,40 N; 21,11 E. (apgr. Vytautas Pareigis).
     Foto novērota pēc 0.g. 2.mēn. 2.dienām,- 93 km no gr.vietas . Virziens 353 Z.
     Skatīt sertifikātu.