Platknābis. Prīkšķe. Krīklis.

Platknābis. Prīkšķe. Krīklis.

      PLATKNĀBIS /Spatula clypeata/. Common shoveler. Löffelente. Skedand. Luitsnokk-part. Широконоска.
      PRĪKŠĶE /Spatula querquedula/. Garganey. Knäkente. Ärta. Rägapart. Чирок-трескунок.
      KRĪKLIS /Anas crecca/. Common teal. Krickente. Kricka. Piilpart. Чирок-свистунок.