Pļavu čipste.

Pļavu čipste.

            Foto/dizains: Selga Bērziņa /Mortimers/.
            Dzeja un teksta dizains: OĻĢERTS KOZLOVS.