Vēl vāks nav aizvēries...

Vēl vāks nav aizvēries...

         Foto/dizains: Selga Bērziņa /Mortimers/.
         Dzeja, teksta dizains : OĻĢERTS KOZLOVS.