Zāles stiebra galā...

Zāles stiebra galā...

            Foto/dizains : Selga Bērziņa /Mortimers/.
            Dzeja : OĻĢERTS KOZLOVS.