Sila cīrulis.

Sila cīrulis.

               SILA CĪRULIS /Lullula arborea/. Wood lark. Heidelerche. Trädlärka. Nõmmelõoke. Лесной жаворонок.