CT73, kājas EK462 un AC8401

CT73, kājas EK462 un AC8401

 PAUGURKNĀBJA GULBIS /Cygnus olor/. Mute Swan. Höckerschwan. Knölsvan. Kühmnokk-luik. Лебедь-шипун.


              Iepriekš pa vienam un dažādos laikos, mani novērotie,  gredzenotie paugurkābja gulbji kopā!