CT73 apliecinājums.

CT73 apliecinājums.

      PAUGURKNĀBJA GULBIS /Cygnus olor/. Mute Swan. Höckerschwan. Knölsvan. Kühmnokk-luik. Лебедь-шипун.

      Paugurknabja gulbja /Cygnus olor/ kakla gredzena CT73 un kājas gredzena EK462 apliecinājums.