Apliecinājums AC 8401

   Apliecinājums AC 8401

       PAUGURKNĀBJA GULBIS /Cygnus olor/. Mute Swan. Höckerschwan. Knölsvan. Kühmnokk-luik. Лебедь-шипун.

       Paugurknābja gulbis /Cygnus olor/ gredzena AC 8401 apliecinājums.