Plukšķis. * + info.

Plukšķis. * + info.

       PLUKŠĶIS /Turdus iliacus/. Redwing. Rotdrossel. Rödvingetrast. Vainurästas. Белобровик.
     
       Garums: 21 cm. Mazliet mazāks par dziedātājstrazdu.
   Balss: Uztraukumā mainīga garuma \"strrrp\".
       Dziesma divdaļīga,-
       vispirms individuāli ļoti variējoša 3-7 zilbīga uz augšu vai lejupejoša skaļa \"vī-ķiu-vī-ķiu-viu\"
       pēc \"gammas\" seko klusa burbuļošana, vidžināšana.
       Migrāciju laikā lidojot gari stiepts \"sīīīp\".
   Barojas: Ar dažādiem kukaiņiem, tārpiem, augļiem, ogām.
   Biotops: Dažādi meži, retums parki un kapsētas.
   Ligzdo: Ligzdu veido tikai no zariņiem un sausas zāles. 
        Būbē uz celmiem, nolauzta koka stumbeņa, zaru žāklē pie stumbra.
        Dējumā 3-7 olas. Gadā 2-3 perējumi.
        Ligzdguļi.
   Gājputns. Ziemo DR-Eiropa.

   Latvijā: Parasts ligzdotājs, bet izplatīts nevienmērīgi. 
       Bieži ceļošanas laikā, kad Latvijā caurceļo Igaunijas, Somijas un Krievijas populāciju putni. 
       Neliels skaits regulāri pārziemo, domājams vairāk rietumu daļā.
       Ziemošana, iespējams, kļūst biežāka.
       Zināms, ka 1960-tajos, 1970-tajos gados zināmi vairāki ziemošanas gadījumi.
       Pēdējos gados plukšķi tiek novēroti katru ziemu.
    Citur: Ziemeļeiropa (no Islandes un Skotijas rietumos) un tālāk Krievijas taigas zonā līdz Austrumsibīrijai.
      Arī Polijas NE daļā un Baltijas valstīs. 
      Ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras reģionā (ieskaitot NW Āfriku).
      Aizkaukāzā un dienvidos no Kaspijas jūras, neliels skaits arī Tuvajos Austrumos. 

    Divas pasugas: T.i.iliacus areāla lielākajā daļā,
           T.i.coburni - Islande un Farēru salas. 
              Latvijā Turdus iliacus iliacus.