Garknābja gaura.

Garknābja gaura.

        GARKNĀBJA GAURA /Mergus serrator/. Red-breasted merganser. Mittelsäger. Småskrake. Rohukoskel. Cредний крохаль.