Garknābja gaura. Lielā gaura.

Garknābja gaura. Lielā gaura.

       GARKNĀBJA GAURA /Mergus serrator/. Red-breasted merganser. Mittelsäger. Småskrake. Rohukoskel. Cредний крохаль. 
       LIELĀ GAURA /Mergus merganser/. Goosander. Gänsesäger. Storskrake. Jääkoskel. Большой крохаль.