Bērzu raibenis - sērapmetnis.

Bērzu raibenis - sērapmetnis.

                     Bērzu raibenis - sērapmetnis /Vanessa antiopa/.