Sāmsalas pīle. + info*.

Sāmsalas pīle. + info*.

        SĀMSALAS PĪLE /Tadorna tadorna/. Common shelduck. Brandgans. Gravand. Ristpart. Пеганка.


   Garums: 58-70 cm, spārnu izpletums: 110-135 cm.

   Balss: Riesta laikā tēviem svilpjoši saucieni. Mātītēm \"ga-ga-ga-ga\".

   Biotops: Galvenokārt jūras krasta josla, piekraste. 

   Ligzdo: Uz zemes, zem ēkām, būvmaterialu krāvumiem.
       Aprīlī, maijā.
       Dējumā 7 - 12 olas. 
       Mazuļi pūku tērpā balti ar tumšiem raibumiem.

   Latvijā: Sākusi ieceļot XX gs. sākumā, taču ligzdošana pierādīta tikai 1973. gadā.
        Turpmāko 20-30 gadu laikā ligzdotāju skaits pieaudzis līdz 50 - 60 pāriem.
        Kā ligzdotāja sastopama vienīgi gar Rīgas jūras līča krastiem. 
        Tālāk no jūras krasta ligzdošana zināma Slokas attīrīšanas iekārtu dīķos 2006.-2007.g .
        Un Kaņiera ezerā (vismaz 1 km no jūras), kur 2009. gada jūnijā novērota M ar 7 mazuļiem. 
        Zināms arī nesekmīgs ligzdošanas mēģinājums Engures ezerā 2004. gadā (4-5 km no jūras),
        kad ezera rietumu krastā atrasta ligzda ar olām, kas vēlāk pamesta.
        Atsevišķi īpatņi reti pārziemo.

    Citur: Ziemeļrietumu Eiropas piekraste, izklaidus gar Vidusjūras piekrasti.
       Tālāk uz austrumiem cauri Centrālāzijai līdz Ķīnas ziemeļaustrumiem un dienvidos līdz Irānai un Afganistānai.

    Ziemo: Lielākā daļa no populācijas ziemeļu un iekšzemes daļas ziemo zemākos platuma grādos. 
       Pat lielākoties uz vietas dzīvojošas populācijas (Lielbritānija un Ziemeļjūras piekraste). 
       Kā arī no Skandināvijas, Baltijas valstīm un ziemeļu - centrālās Eiropas veic iespaidīgus pārlidojumus
       uz spalvmešanas vietām Helgolandes apkārtnē, 
       no kurienes dodas uz ziemošanas vietām, vai atgriežas ligzdošanas areālā.

      Ģeogrāfisku variāciju nav.