Cekuldūkuris. * + info.

Cekuldūkuris. * + info.

      CEKULDŪKURIS /Podiceps cristatus/. Great Crested Grebe. Haubentaucher. Skäggdopping. Tuttpütt. Чомга.
      
     Garums: 46-51 cm, spārnu izpletums: 85-90 cm.
     Balss: Ligzdošanas vietās kvarkstošs \"kerr-err\" vai \"aorr\", kā arī kladzinošs \"kek-kek-kek\".
     Paaugušies mazuļi ļoti bieži pīkst.
     Barojas: Ar zivīm, abiniekiem, dažādi ūdens bezmugurkaulnieki.
     Biotops: Lielākie ereri un zivju dīķi. Ceļojot un neligzdošanas laikā vasarā arī jūrā lidz 10m dziļumam.
     Ligzdo: Starp virsūdensaugu stublājiem, dažkārt arī applūdušā krūmājā.
     Ligzdu veido no ūdensaugiem - peldošu, tā var atrasties dziļi ūdensaugu (niedru, vilkvālīšu) masīvā, gan gandrīz atklātā ūdenī.
     Tās var atrasties netālu viena no otras, īpaši lielā ķīra ligzdošanas kolonijās.
     Perēšanas starplaikos olas pārklāj ar ūdensaugiem - ligzdas materiālu.
     Dējumā 2-8 olas. Gadā viens perējums. 
     Ligzdbēgļi,- bieži vecākiem tup uz muguras.
     Gājputns.

     Latvijā: Parastākais dūkuris Latvijas teritorijā.
       Ligzdo ezeros, upēs un zivju dīķos.
       Cauru gadu novērojams arī jūrā, kur vietām koncentrējas caurcelotāji, spalvmetēji un ziemotāji.
       Iekšzemē ziemo reti.
     Citur: Izplatīts Palearktikā uz ziemeļiem līdz Botnijas līča ziemeļu piekrastei, 
      un uz dienvidiem līdz Indijas ziemeļiem.
      Retas, izkliedētas populācijas E, S un centrālajā W Āfrikā. 
      Sastopams arī SW un SE Austrālijā, Tasmānijā un Jaunzēlandes Dienvidu salā. 
      Ziemo: mūsu ligzdotāji daļa pārziemo jūrā, bet lielākā daļa Dienvideiropā.

     Trīs pasugas: Palearktikā (t.sk. Latvijā) - Podiceps cristatus cristatus.
      Āfrikā (izņemot Ziemeļāfriku) - P.c.infuscatus.
      Austrālijā un tās tuvuma minētajās salās - P.c.australis. Ziemo g.k. jūru piekrastēs. 
      Nominālās pasugas lielākās ziemošanas vietas ir Ziemeļjūrā pie Nīderlandes krastiem,
      kā arī Melnās jūras dienvidos. 
      Centrāleiropā ziemo arī lielākajos iekšzemes ezeros.