Upes tilbīte.

Upes tilbīte.

       UPES TILBĪTE /Actitis hypoleucos/. Common Sandpiper. Flussuferläufer. Drillsnäppa. Vihitaja. Перевозчик.
       
    Garums: 19-21 cm, spārnu izpletums: 38-41 cm.
    Balss: Visbiežāk stabulēšana ar viļņveidīgu mainīgu augstumu \"fu-tii-fu-tii-fu-tii\".
    Barojas: Ar dažādiem sīkiem bezmugurkaulniekiem.
    Biotops: Lielākās upes vai ezeri, klaji ar niedrēm neaizauguši krasti. Ceļošanas laikā arī jūras piekraste.
    Ligzdo: Uz zemes, uz smilšainām un akmeņainām sērēm. 
        Vai mežā netālu no ūdenstilpnēm.
        Perē un vadā mazuļus abi vecāki.
        Dējumā 3-4 olas. Gadā viens perējums.
        Ligzdbēgļi.
    Gājputns.
          
    Latvijā: Parasta ligzdotāja un caurceļotāja.
        Ligzdošanas laikā vienmēr pie ūdens baseiniem - parasti gar lielākām vai mazākām upēm,
        bet arī gar ezeriem un dīķiem.
        Ceļošanas laikā ne reti gar jūras krastu, tomēr izvairās no smilšainiem liedagiem
        un parasti uzturas akmeņainās un dūņainās vietās.
    Citur: Sastopama visā Eiropā un tālāk uz austrumiem plašā zonā pāri Āzijas centrālajai daļai līdz Kamčatkai un Japānai.
    Ziemo: Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Āzijas dienvidos, Indonēzijā un Austrālijā,
        mazākā skaitā arī Rietumeiropā.

    Ģeogrāfisku variāciju nav.