Upes zīriņš. * - info.

Upes zīriņš. * - info.

      UPES ZĪRIŅŠ /Sterna hirundo/. Common Tern. Flusseeschwalbe. Fisktärna. Jögitiir. Речная крачка.

      Garums: 31-35 cm, spārnu izpletums: 77-98 cm.
      Izskats: Līdzīgs jūras zīriņam, kam knābis vienmēr tumši sarkans bez melnā gala.
      Upes zīriņam knābja gals melns, - var būt arī bez melnā gala, bet nekad nav tumši sarkans.
      Balss: Spalgi, griezīgi saucieni \"kirr\" vai \"kik-kik-kik\".
      Barojas: Ar zivīm, arī kukaiņiem, kurus ņem no ūdens.
      Biotops: Ezeri, dīķi, upes, jūrmala - kur ligzdo uz dažādām saliņām un sērītēm.
      Apdzīvotās vietās pie ūdeņiem ligzdo arī uz plakaniem māju jumtiem.
      Migrācijas laikā galvenokārt jūrmala.
      Ligzdo: Sabiedrisks. Ligzdo kolonijās, parasti daži desmiti līdz 200 pāru. Arī kopā ar citām sugām.
      Dējumā 2-3 olas. Gadā viens perējums.
      Pusligzdbēgļi.
         
      Latvijā: Parasts ligzdotājs un caurceļotājs.
        Ligzdo pie dažādiem ūdens baseiniem, parasti uz nelielam salām, saliņām un sērītēm, piejūras pilsētās arī uz ēku jumtiem. 
        Vietas izvēlē lielāka nozīme ir kolonijas drošībai nekā ūdensbaseina lielumam,
        tāpēc sastopams gan nelielos pamestos karjeros,
        gan Rīgas jūras līča piekrastē. Ligzdo 1500 - 2500 pāru.
       Citur: Izplatīts visā Eirāzijā, kā arī Ziemeļamerikas centrālajā daļā.
       Mazākas populācijas vietām Atlantijas okeāna ziemeļu daļas salās un piekrastēs.
       Ziemo: Gar jūru un okeānu piekrastēm abpus ekvatoram, t.sk. tālu dienvidu puslodē. 

       Četras pasugas.
        Latvijā Sterna hirundo hirundo.