Baltvēderis. + info *

Baltvēderis. + info *

       
       BALTVĒDERIS /Mareca penelope/. European Wigeon. Pfeifente. Bläsand. Viupart. Свиязь.

   Garums: 45-51 cm, spārnu izpletums: 75-86 cm.

   Uzvedība: Lido ātri, nelielos baros. 
        Caurceļošanas laikā , kad pulcējas lielākos baros, biežāk neka citām pīlēm dzirdama raksturīgā tēva balss.
        Atpūtas vietās bari var būt milzīgi lieli, pat vairaki trūkstošu putnu.

   Balss: Tēviem raksturīgs divdaļīgs svilpiens \"vīī-ur\".
       Mātes izdod murrājošu skaņu \"rerr\", vai \"krr-krr\".

   Barojas: Galvenokārt ar augu barību, sēklām, dzīvnieku valsts barībai nenozīmīga loma.

   Biotops: Sūnu purvi, aizauguši ezeri, zivju dīķi, upes un citi mitrāji. 
        Retāk jūras piekraste.

   Ligzdo: Ligzdu veido uz zemes vai peldošā slīkšņā. 
       Perē un mazuļus izvadā tikai māte.
       Dējumā 8 - 9 olas, retāk 6-12 olas. Gadā viens perējums.
       Latvijā atrastas 6 olas ligzdās.
       Ligzdbēgļi. 

   Gājputns.
   
   Latvijā: Parasts caurceļotājs, bet rets ligzdotājs.
       Ligzdošana pirmo reizi pierādīta 1958. gadā.
       Pēc jaunākajiem datiem Latvijā ligzdo 10-100 pāru.
       Atsevišķi īpatņi regulāri pārziemo. 

   Citur: Izplatīts Eiropas un Āzijas ziemeļos no Islandes pāri Skandināvijai un Krievijai līdz Klusā okeāna krastiem.
       Areāla dienvidu robeža sasniedz C Eiropu un N Ķīnu. 
       Eiropas populācijas ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras, Melnās un Kaspijas jūras reģionos,
       Vietām arī N un E Āfrikā.

   Ģeogrāfisku variāciju nav.