Pelēkvaigu dūkuris. + info*

Pelēkvaigu dūkuris. + info*

        
        Pelēkvaigu dūkuris /Podiceps grisegena/. Red-necked Grebe. Rothalstaucher. Grähakedopping. Hallpösk-pütt. Серощекая поганка.

     Garums: 40-50 cm, spārnu izpletums: 77-85 cm.
  
     Uzvedība: Diezgan bieži uzturas atklātā ūdenī, bet tomēr retāk kā cekuldūkuris.

     Balss: Visbiežāk dzirdams paskaļš, kviecošs \"au-ēēk au-ēēk\".
        Arī dažādas citas klusākas kladzinošas un klukstošas skaņas.
   
     Barojas: Ar ūdens bezmugurkaulniekiem, sīkas zivtiņas.

     Biotops: Ligzdošanas laikā sekli aizauguši ezeri un dīķi, ziemā jūra, pat tālu no krasta.

     Ligzdo: Starp virsaugiem, visbiežāk starp niedru vai vilkvālīšu stublājiem,
         Veido peldošu dūkuriem raksturīgu ligzdu.
         Perēšanas starplaikā pārsedz ar ligzdas materiālu.
         Dējumā 3 - 6 olas. Gadā viens perējums.
         Ligzdbēgļi. Bieži tup vecākiem uz muguras.

     Gājputns.

     Latvijā: Samērā parasts ligzdotājs seklos ezeros un dīķos. 
         Mēdz ligzdot mazākās ūdens tilpnēs nekā cekuldūkuris.
         Vasarā novērots arī meldriem aizaugušās Rīgas jūras līča lagūnās, kur iespējams arī ligzdo, lai gan konkrēti gadījumi šobrīd nav zināmi. 
         Iespējams reti ziemo jūrā gar rietumu piekrasti.

     Citur: Centrālā un austrumu Eiropa, Āzijas rietumi un Centrālāzija, Tālie Austrumi, Mandžūrija, Japānas ziemeļi.
        Kanādas rietumi un ASV ziemeļrietumi.

     Ziemo: No Ziemeļjūras uz austrumiem līdz Kaspijas un Arāla jūrām.
        No Korejas un Japānas gar Aleutu salām tālāk gar Ziemeļamerikas rietumu piekrasti līdz Kalifornijai.
        Kā arī ASV austrumos uz dienvidiem līdz Floridai. 

     Divas pasugas:
        Eiropā (t.sk. Latvijā) - Podiceps grisegena grisegena. 
        Tālajos Austrumos un Ziemeļamerikā - P.g.holboellii. Šī pasuga sastapta arī Islandē un Rietumeiropas Atlantijas piekrastē.