Meža pīle. + info *

Meža pīle. + info *

        
      Meža pīle /Anas platyrhynchos/. Mallard. Stockente. Gräsand. Sinikael-part. Кряква.
 
   Garums: 50-65 cm, spārnu izpletums: 81-98 cm.

   Balss: Mātes skaļi pēkšķ, līdzīgi mājas pīlei.
       Tēviem balss klusāka, īsāka un maigāka. Tie izdod arī svilpjošas skaņas. 
 
   Biotops: Dažāda veida ūdeņi, arī apdzīvotas vietas un pilsētas.
   
   Barojas: Barībā gan augu barība (sēklas, augu lapas, dzinumi). 
        Gan dzīvnieku valsts barība (vēzīši, vabolītes, spāru, trīsuļodu, maksteņu kāpuri, gliemji).
        Barojoties parasti nenirst.

   Ligzdo: Ligzda parasti uz zemes, retāk lielu koku dobumos, būros vai citās cilvēka būvēs ūdens tuvumā.
       Perē un mazuļus vada tikai māte.
       Dējumā 7 - 10 olas, retāk 4 - 12. Gadā viens perējums.

   Latvijā: Parasta un izplatīta ligzdotāja un caurceļotāja.
        Ziemā bieži pilsētās, apdzīvotās vietās un citur, kur saglabājas neaizsaluši ūdeņi. 

   Citur: Izplatīta visā ziemeļu puslodē izņemot arktikas tundras zonu, augstkalnu apgabalus un tuksnešus.
       Eiropas populācijas daļēji migrējošas. 
       Putni no N un E Eiropas pārvietojas ziemot W un C Eiropā, nelielā skaitā sasniedz arī N un E Āfriku.

   Četras pasugas:
      Latvijā Anas platyrhynchos platyrhynchos.