Cekulpīle. + info *

Cekulpīle. + info *

        
         Cekulpīle / Aythya fuligula/. Tufted Duck. Reiherente. Vigg. Tuttvart. Хохлатая чернеть.

   Garums: 40-47 cm, spārnu izpletums: 67-73 cm
       Ļoti sabiedrisks putns.
       Ceļošanas laikā veido barus,- pat līdz vairākiem simtiem putnu, sevišķi pavasarī.

   Balss: Riesta laikā tēvs izdod klusas svilpjošas skaņas, matīte tarkšķošu \"prrrrr\", ko atkārto vairākkārt.

   Barojas: Pārtiek galvenokārt no dzīvnieku valsts barības, ēd arī ūdensaugu sēklas.

   Biotops: Lielākas, seklas aizaugušas ūdenstilpnes, zivju dīķi, dažkārt arī purva ezeriņi.
        Ceļošanas laikā jūra.

   Ligzdo: Ligzdo gan uz salām, gan slīkšņas.
       Parasti kaiju kolonijās. 
       Perē un jaunos putnus vadā tikai māte.
       Dējumā 7 - 11, retāk 2 - 14 olas. Gadā viens perejums.
       Ligzdbēgļi. 
 
   Gājputns.

   Latvijā: Parasta caurceļotāja un piemērotās vietās - seklos ezeros un zivju dīķos - parasta ligzdotāja.
        Ligzdo 800 - 1200 pāru Nelielā skaitā regulāri pārziemo.

   Citur: Izplatīta visā ziemeļu Palearktikā no Islandes līdz Austrumsibīrijai un Kamčatkai.
       Uz dienvidiem līdz C Eiropai un N Mongolijai.
 
   Ziemo: Eiropas populācijas ziemo Rietumeiropā, Vidusjūras, Melnās un Kaspijas jūras reģionos. 
       Mazākā skaitā arī Baltijas jūras dienvidu daļai piegulošajās valstīs.

   Ģeogrāfisku variāciju nav .