Cekulpīle. Ķerra. + info *

Cekulpīle. Ķerra. + info *

            Cekulpīle / Aythya fuligula/. Tufted Duck. Reiherente. Vigg. Tuttvart. Хохлатая чернеть. 

    ĶERRA /Aythya marila/. Greater scaup. Bergente.Bergand. Merivart. Mорская чернеть. - pa kreisi.


    Garums:  42-51 cm, spārnu izpletums: 72-84 cm. 

    Latvijā: Parasta caurceļotāja, bet ļoti reta ligzdotāja.
        Atrastas trīs ligzdas - 1949.g. Babītes ez. un 1962.-63.gg. Engures ez. 
        Nelielā skaitā var sastapt arī ziemā jūrā vai piejūras ezeros un Daugavā lejpus Rīgas HES.

    Citur: Izplatīta ziemeļu puslodes sub-arktiskajā joslā. 
       Eiropas populācijas ziemo NW Eiropas, Melnās un Kaspijas jūras piekrastēs.
       Mazākā skaitā arī C Eiropas ezeros, Vidusjūras reģiona E daļā un Turcijā.

    Divas pasugas:
      Latvijā sastopama Aythya marila marila.
      Otra pasuga A.m.mariloides Ziemeļamerikā un Āzijā uz rietumiem līdz Ļenas upei.