Egļu lielais koksngrauzis.

Egļu lielais koksngrauzis.

                Egļu lielais koksngrauzis /Monochamus sutor/.