Jūras šņibītis /18-tais/.

Jūras šņibītis /18-tais/.

    Calidris maritima /Jūras šņibītis/. Purple Sandpiper. Meerstrandläufer. Skärsnäppa. Meriüdi meririsla. Морской песочник. 

         Pēc datiem no: 
           http://www.ornitofaunistika.com/lvp/lvp_calmar.htm
         \"18. Liepāja, 2009, 4-Okt, 7 netālu no S mola. K.Millers, F.Slišāns. Turpat 4 īpatņi 5-Okt. S.Bērziņa.\"

             Šis mans novērojums- 05.10.09. Liepājā pie D-mola,- Latvijā 18-ais novērojums - pavisam 4 putni.
             Tas pats novērojums 04.10.09. 7 putni - K.Millers un F.Slišāns.