Mājas strazds. * + info.

Mājas strazds. * + info.

           Mājas strazds /Sturnus vulgaris/. Starling. Star. Stare. Kuldnokk. Скворец.
       Garums: 21,5 cm . 
   Balss: Ļoti daudzveidīgi čirkstieni un svilpieni.
       Dziesma dažādu skaņu virkne, kā arī citu putnu atdarinājumi.
       Paceļoties spārnos \"prurr\", sauciens lidojumā \"kuerr\". Jauniem putnien griezīgs \" čarr\".
   Barojas: Sliekas, gliemji, dažādi kukaiņi. Pēcligzdošanas periodā ogas, augļi, sēklas, augu barība.
   Biotops: Lauku ainava ar viensētām, alejas, apdzīvotas vietas.
        Arī skraji platlapu meži, kur daudz dobumu.
   Ligzdo: Ligzdo daudzi kopā, sabiedriks.
       Ligzda no sausas zāles, zariņiem, spalvām, vilnas.
       Izmanto būrīšus, dobumus, ēku spraugas.
       Dējumā 3-9 olas. Gadā viens perējums, bet pēc izpostīšanas var perēt atkārtoti.
       Ligzdguļi.
   Gājputns.

   Latvijā: Parasts un izplatīts ligzdotājs.
       Kopš 1970-jiem gadiem skaits samazinājies.
       Diezgan lielā skaitā caurceļo.
       Uz nakšņošanu mēdz pulcēties lielos baros.
       Sevišķi lieli bari tiek novēroti pēcligzdošanas periodā, vasaras otrajā pusē - rudenī,
       kad uz nakšņošanu ezeru niedrājos pulcējas līdz pat desmitiem tūkstošu lieli mājās strazdu bari.
       Neliels skaits regulāri ziemo, vairāk rietumu daļā. 
       Ziemotāju skaits pēdējos gados pieaug:
         Tā, piemēram, 2008.-2009.gg. ziemā vairākkārt novēroti bari, kas pārsniedza 100 īpatņus (lielākais 800), 
         domājams, ka ziemotāju kopskaits toziem bija 2-3 tūkstošu robežās.
    Citur: Ziemo R-eiropā.