Pelēkais strazds. * + info.

Pelēkais strazds. * + info.

           Pelēkais strazds /Turdus pilaris/. Fieldfare. Wacholderdrossel. Björktrast. Hallrästas. Рябинник.

   Garums: 25,5 cm. Melnā meža strazda lieluma putns.
   Balss: Sauciens skaļš ass \" šak šak šak\" vai smalks nedaudz sastindzināts \"cīī\".
       Dziesma vīterējoša, kuru izpilda lidojumā vai koka galotnē.
   Barojas: Ar tārpiem, sīki kukaiņi, zirnekļi.
        Vasaras beigās ogas, augļi.
   Biotops: Parki, alejas dārzi, kapsētas, mežmalas, nelielas lapkoku audzes.
        Upmalu krūmāji, pļavu lauku klajumu tuvumā.
   Ligzdo: Retās kolonijās, līdz 10 pāriem.
       Ligzda kokos dažādos augstumos, atklāta.
       Veidota no zāļu lapām, stiebriem, no iekšpuses izlikta ar mālu un izklāta ar smalkiem zāles stiebriņiem.
       Dējumā 2-8 olas. Gadā 2-3 perējumi.
       Ligzdguļi.
   Gājputns. Pēcligzdošanas migrācijas periodā veido lielus barus.
        Ziemo arī Latvijā.

   Latvijā: Diezgan parasts ligzdotājs ar nevienmērīgu izplatību.
        Bieži caurceļo. 
        Regulāri ziemo, tomēr skaits ievērojami svārstās.
   Citur: Eiropā centrālā un ziemeļu daļa, īpaši Skandināvija, Somija un Krievijas rietumu daļa. 
       Tālāk uz austrumiem taigas zonā līdz Austrumsibīrijai.
       Tālākās ziemeļu un austrumu populācijas ziemo rietumu un dienvidu Eiropā, Mazāzijā un Kaspijas jūras reģionā.
       Klejotāji ziemā sasniedz Izraēlu un Ēģipti.

    Ģeogrāfiskās variācijas nelielas.
        Labi izteiktas pasugas netiek izdalītas.