Zaļais vītolu koksngrauzis.

Zaļais vītolu koksngrauzis.

                Zaļais vītolu koksngrauzis /Aromia moschata/.