Lakstīgala. * + info.

Lakstīgala. * + info.

       Lakstīgala /Luscinia luscinia/. Thrush Nightingale. Sprosser. Näktergal. Ööbik. Соловей.

                             Visi putni šai zemē,
                             Lakstīgalas vien nebija;
                             Tad atnāca lakstīgala,
                             Kad ozolam lapas plauka.
                                        /t.dz./.

   Garums: 16,5 cm.
   Balss: Ļoti skaļa raksturīga pogošana, melodisku frāžu atkārtojums.
      Uztraukuma balss - skaļi svilpieni.
   Barojas: Pārtiek no dažādiem kukaiņem un to kāpuriem, tārpiem, glemežiem. Arī ogām un sīkiem augļiem.
   Biotops: Upmalu un mežmalu krūmāji, bieži dažādās nogāzēs.
        Mitras krūmainas pļavas. pie upēm un stautiem, dārzi un tu apkārtne, kur pietiekamā daudzumā krūmi.
        Retāk veci aizauguši parki.
   Ligzdo: Krūmos un zemes pērnajās lapās būvē samērā labi paslēptu ligzdu.
       Ligzda ļoti raksturīga - no sausām koku lapām veidota paprāva \"irdena\" būve.
       Dējumā 4-6 olas. Gadā viens perējums, taču pēc dējuma izpostīšanas var perēt atkārtoti.
       Ligzdguļi.
   Ceļo: Gājputns, ziemo āfrikā.

   Latvijā: Parasta un izplatīta ligzdotāja.
   Citur: Skandināvijas un Somijas S daļa, C un E Eiropa, Kaukāzs. 
      Virzienā uz E šaurā joslā sasniedz Kazahijas N daļu un Jeņisejas augšteci.
      Ziemo E un SE Āfrikā.
 
   Ģeogrāfisku variāciju nav.