Dižknābis. * + info.

Dižknābis. * + info.

        Dižknābis /Coccothraustes coccothraustes/. Hawfinch. Kernbeißer. Stenknäck. Suurnokk-vint. Дубонос.

  Izskats: Drukns putns ar ļoti masīvu knābi. Paīsa aste ar baltu galu. 
  Balss: Parastākie saucieni - \"cik\"vai \"psī.
     Dziesma varibla vīterošana, apmēram kā \"tīk tīk tur-vī-vī\". 
  Biotops: Parkos, dārzos, alejās, lapu koku mežos.
      Ne visai bieži, nevienmērīgi.
  Ceļo: Atlido martā-aprīlī.Aizlido septembrī-oktobrī un R-eiropu.
     Daļa pārziemo tepat.
  Ligzdo: Lapu kokos.
      Ligzda no sausiem zariņiem, saknītēm, ķērpjiem un zāles stiebriņiem, izklājumā zīdītāju vilna.
      Ligzdo maijā-jūnijā. Ligzdā 4-7 olas.

  Latvijā: Samērā parasts ligzdotājs, bet izplatīts nevienmērīgi.
       Ceļošanas laikā nav pārāk uzkrītošs, jo skaits nav liels, turklāt svārstās pa gadiem.
       Neliels skaits regulāri ziemo.
  Citur: Izplatīts Palearktikā no Spānijas un NW Āfrikas līdz Japānai.
      Tomēr Ziemeļeiropā tikai līdz Somijas S daļai.
      Sastopams arī Kaukāzā, Irānā un Afganistānā.
      Daļa ziemo ligzdošanas areālā, savukārt putni no areāla N daļas pārvietojas uz S.

  Vismaz piecas pasugas.
  Latvijā Coccothraustes coccothraustes coccothraustes.