Parastais ķeģis. * + info.

Parastais ķeģis. * + info.

          Parastais ķeģis /Acanthis flammea/. Redpoll. Birkenzeisig. Gräsiska. Urvalind. Чечетка.

    Garums: 12 - 13 cm. Nedaudz mazāks par zvirbuli.
    Balss: Parastākie saucieni \"čet čet čet čet\" vai \"duīīt\".
        Dziesma čivinoša, ar daudz saucienu elementiem.
    Barojas: Bērzu, alkšņu un dažādu nezāļu sēklas. Mazuļus baro ar kukaiņiem.
    Biotops: Ligzdošanas areālā - taigas un meža tundras bērzu , alkšņu audzēs, arī krūmāji.
         Latvijā caurceļojot dažādu lauku ainava ar bērzu un alkšnu audzēm,
         parki, dārzi, atmatas, kur daudz nezāļu. 
    Ligzdo: Ligzdu būvē kokos vai krūmos, bieži zemu virs zemes.
         Ligzdguļi.
    Ceļo: Caurceļo no ziemeļu reģioniem oktobrī-novembrī.
        Daļa uzturas te viesu ziemu un aizceļo martā-maijā.
      
    Latvijā: Bieži caurceļo un ziemo nominālā pasuga flammea.
         Tomēr skaits gadu no gada ievērojami svārstās. 
         Viens sens ligzdošanas gadījums 1931. gadā. 
         Nelielā skaitā sastopams arī mazais ķeģis (pasuga cabaret).
    Citur: Plaši izplatīts Eirāzijas un Ziemeļamerikas tundras zonā. 
        Kā arī Rietumeiropā ap Ziemeļjūru, Skandināvijā un vietām C Eiropā (pasuga cabaret).
        Ziemeļu populācijas rudenī klejo uz S Eiropā sasniedzot Vidusjūras reģionu. 

    Četras pasugas:
        Latvijā caurceļo un ziemo Carduelis flammea flammea un mazais ķeģis C.f.caberet.