Zaļžubīte. * + info.

Zaļžubīte. * + info.

           Zaļžubīte /Chloris chloris/. Greenfinch. Grünling. Grönfink. Rohevint. Зеленушка.
  
   Garums: 15 cm. Drukns putns.
   Balss: Melodiska \"dvuīīīt\" vai čerkstošs \"džerrrr\". Lidojumā parasti \"cec cec cec...\" .
       Dziesma kā \"ter er er ting cijcijcij tjotjotjo džvēē\".
   Barojas: Pamatbarība dažādas sēklas.
        Ligzdošanas laikā un mazuļus baro galvenokārt ar kukaiņiem.
        Ziemā apmeklē putnu barotavas.
   Biotops: Kultūrainavā, apdzīvotas vietas, parki, dārzi, apstādījumi, kapsētas, retāk mežmalas vai izcirtumi. 
   Ligzdo: Apstādījumos, dzīvžogos. Aprīļa beigās - jūlijā.
       Ligzdu veido no zāļu stiebriem, saknītēm, izklāta ar putnu spalvām.
       Dējumā 4-6 olas, gadā divi perējumi.
       Ligzdguļi.
   Dzīves veids: Daļējs nometnieks, klejotājs, vai gājputns.
   
   Latvijā: Parasta un izplatīta ligzdotāja. Bieži ceļošanas laikā . 
        Mazākā skaitā regulāri ziemo.
   Citur: Eiropa (izņemot Skandināvijas un Krievijas ziemeļus),
       Ziemeļāfrika, Tuvie Austrumi un tālāk uz austrumiem līdz Vidusāzijai.
 
   Četras pasugas ,- Latvijā Carduelis chloris chloris.