Dzeltenā stērste. * + info.

Dzeltenā stērste. * + info.

       Dzeltenā stērste /Emberiza citrinella/. Yellowhammer. Goldammer. Gulsparv. Talvike. Обыкновенная овсянка.

  Garums: 16,5 cm.
  Barojas: Galvenokārt ar graudzāļu sēklām, ligzdošanas laikā ar kukaiņiem.
  Balss: Dziesma \"cicicicicici cīīī-ī\", ko vārdiski tulko: \"dzer,dzer,dzer pie-nūū\".
      Sauciens raksturīgs \"trp\", uztraukuma balss - smalks \"cīi\".
  Biotops: Lauku ainava, jūrmalas kāpas, klajumi un izcirtumi sausos mežos.
       Ziemā bieži ceļmalās, pie fermām, kaltēm, siena šķūņiem. 
       Nometnieks.
  Ligzdo: Ligzdu parasti būvē uz zemes, paslēptu zālē, vai augstāka augāja paēnā.
       Ne reti kādā krūmā vai eglītē.
       Ligzda no zāles, izklāta ar sūnu.
       Dējumā 3-6 olas, gadā 2-3 perējumi. Ligzdguļi.

  Latvijā: Parasta un izplatīta ligzdotāja.
       Rudenī daļa aizceļo uz dienvidiem, bet Latvijā ieklejo stērstes no ziemeļu un austrumu apgabaliem,
       starp kurām var būt arī pasugas Emberiza citrinella erythrogenys īpatņi.
       Ziemā koncentrējas pie fermām, elevatoriem, dzirnavām un
       gar ceļmalām šādu piemērotu barošanās vietu tuvumā.
  Citur: Eiropa un tālāk uz austrumiem Sibīrijā gandrīz līdz Baikālam. 
      Areāla ziemeļu robeža aptuveni seko koku izplatībai.
      Dienvidu virzienā robeža nesasniedz Melno jūru,
      šķērso Volgas lejteci un tālāk aptuveni seko Kazahijas ziemeļu robežai līdz Altajam. 
      Sastopama arī Kaukāzā.
  Ziemo: Vairums ziemo ligzdošanas areālā,
        bet daļa (īpaši populācijas austrumu galā) ceļo uz dienvidiem ziemot Dienvideiropā,
      Melnās un Kaspijas jūras reģionā un Vidusāzijā.

        Trīs pasugas.
        Latvijā Emberiza citrinella citrinella. 
        Divas citas pasugas: E.c.calliginosa - Īrija, Skotija, Velsa, N un W Anglija. 
               E.c.erythrogenys - no Krievija rietumiem līdz areāla austrumu galam Sibīrijā.
               Pēdējā var ieceļot arī Latvijā.