Brūnais viršu sprīžmetis.

Brūnais viršu sprīžmetis.

             Ematurga atomaria /Brūnais viršu sprīžmetis/.