Ķivulis. * + info.

Ķivulis. * + info.

              Ķivulis /Spinus spinus/. Siskin. Erlenzeisig. Grönsiska. Siisike. Чиж.
                      
                               Kizu, kizu, ķiveļam,
                               Strautā dzert nedrīkstēja:
                               Citi putni aku raka,
                               Tu staigāji zābakos.
                                        /t.dz./.

    Garums: 12 cm.
    Balss: Sauciens gari stipts \"tuīī\", ko visbiežāk dzird lidojumā.Dziesma strauja vīterošana.
    Barojas: Ar alkšņu un bērzu sēklām, ligzdošanas laikā skujkoku sēklām.
    Biotops: Vasarā skuju koku, g-k egļu meži.
         Citos gadalaikos bieži sastopami alkšņu un bērzu audzēs.
    Ligzdo: Ligzdu būvē no skuju koku zariņiem, viršiem, zāles, sūnām un koku miziņām, pusapaļa izklāta ar vilnu, matiem.
        Augstu egles vai priedes nokarenos zaros, tālu no stumbra.
        Ligzdā dējumā 4-5 olas,- čaumala gluda, bez spīduma, raibojums daudzveidīgs. Gadā divi perējumi.
        Ligzdguļi.
            
    Latvijā: parasts ligzdotājs skuju koku un jauktos mežos.
         Ceļošanas laikā novērojams diezgan lielos baros. Skaits gadu no gada svārstās.
         Diezgan parasts arī ziemā. 
    Citur: Britu salas, Skandināvija, Centrāleiropa un Austrumeiropa, vietām Rietumeiropā un Vidusjūras reģionā.
       Austrumāzijā izolēta populācija starp Baikāla ezeru un Ohotskas jūru. 
    Ziemo: Eiropas populācijas daļēji ziemo ligzdošanas areālā un tai pat laikā veic klejojumus uz dienvidiem pa visu Eiropu. 

           Ģeogrāfisku variāciju nav .