Somzīlīte. * + info.

Somzīlīte. * + info.

             Remiz pendulinus /Somzīlīte/. Penduline Tit. Beutelmeise. Pungmes. Kukkurtihane. Ремез.

    Garums: 10-11,5 cm. Krietni mazāka par lielo zīlīti.
    Balss: Stiepts augsts pīkstiens \"cīī\".
        Dziesma paklusa neuzkrītoša čivināšana.
    Barojas: Ar sīkiem kukaiņiem, to kāpuriem, zirnekļiem, ūdens bezmugurkaulniekiem un augu sēklām.
    Biotops: Lielāko tiesu slīkšņainas ezeru, upju un dīķu piekrastes.
        Apaugušas ar bērziem, kārkliem, niedrēm.
    Ligzdo: No kārklu, vilkvālīšu un papeļu pūkām veido slēgtu ligzdu ar ieeja tubusu.
        Ligzda piestiprināta bērza, kārkla , vītola lokano zara galā.
        Parasti virs ūdens, slīkšņas, retāk virs sauszemes.
        Ir dzirdēti ārkārtīgi reti gadījumi, kad ligzda uztaisīta arī skujkokā -priedē.
        Ligzdas novietojums ārkārtīgi variē,tā var būt no 1 līdz 8-10 m augstumā, parasti gan 2-2.5 m.
        Dējumā 5-8 olas. Gadā viens perējums.
        Ligzdguļi.
    Ir zināms:Mazuļus baro un audzina tikai un vienīgi mātīte.
          Tēvs tikko tie izperēti būvē jaunu ligzdu,meklē jaunu sirdsdāmu.
          Ja jaunajai sirdsdāmai ligzda neiepatīkas būvē jaunu,-veco izmantojot par būvmateriālu.
          Izlidojušie jaunie putni vēl ļoti ilgi atgriežas nakšņot vecajā ligzdā, to pārvēršot par pilnīgu skrandu.
          Var nakšņot arī ligzdā kur nav izšķīlušies.

    Kā fotomodelis ļoti atsaucīga,pietiek bez jebkādā slēpņa vai spectērpa.
    Neuzkrītoši apsēsties līgzdas tuvumā lai pēc 10-15 min.somzīlītes Tevi pilnīgi ignorētu
    un būvētu ligzdu,vai barotu (mamma) mazuļus.
          
    Latvijā: Piemērotās vietās -
         gar dažādiem ūdensbaseiniem, kas aizaug ar kārkliem un jauniem bērziem -
         diezgan parasta ligzdotāja.
         Skaits pēdējos gadu desmitos ir pieaudzis un tagad ne reti sastopama arī austrumu daļā.
         Reta, bet iespējams regulāra ziemotāja ezeros un dīķos ar plašiem niedrājiem.
    Citur: Centrālā, dienvidu un austrumu Eiropa, Rietumsibīrija un Kazahijas ziemeļi līdz Altaja piekalnēm.
        Ārpus Eropas arī Turcijā, Sīrijā, NW Irānā un Aizkaukāzā.
        Eiropā uz ziemeļiem saniedz Zviedrijas dienvidu daļu un Igauniju. 
        Areāla ziemeļu daļas putni (plašā zonā starp Vāciju un Altaju) migrējoši. 
    Ziemo: Pārvietojas ziemot Eiropas dienvidos, gar Kaspijas jūru un Tuvajos Austrumos.
        Dienvideiropas, Turcijas u.c. dienvidu populācijas ziemo ligzdošanas areālā.

    Četras pasugas: 
    R.p.pendulinus - areāla Eiropas daļa līdz Urālas upei austrumos 
             (izņemot SW Krieviju un zemienes gar Kaspijas jūru) un W Turcija. 
    R.p.menzbieri - Turcija (izņemot rietumus), Aizkaukāzs, NW Irāna un Sīrija.
    R.p.jaxarticus - Rietumsibīrija un Kazahijas ziemeļi.
    R.p.caspicus - SW Krievijas zemienes, NE Kaukāzs, NW Kazahija un Piekaspijas zemienes.