Dižknābis. Mājas zvirbulis.

Dižknābis. Mājas zvirbulis.

        DIŽKNĀBIS /Coccothraustes coccothraustes/. Hawfinch. Kernbeißer. Stenknäck. Suurnokk-vint. Дубонос. 
        MĀJAS ZVIRBULIS /Passer domesticus/. Hause Sparrow. Haussperlig. Gräsparv. Koduvarblane. Домовой воробей.