Dižknābis. Mājas zvirbulis.

Dižknābis. Mājas zvirbulis.

           DIŽKNĀBIS /Coccothraustes coccothraustes/. Hawfinch. Kernbeißer. Stenknäck. Suurnokk-vint. Дубонос. 
           MĀJAS ZVIRBULIS /Passer domesticus/. Hause Sparrow. Haussperlig. Gräsparv. Koduvarblane. Домовой воробей.