www.Selgasfoto.lv

www.Selgasfoto.lv

              www. SELGASFOTO.lv
           
             
             Pie katras putnu bildes ir nosaukumi: Latviski, Latīniski,Angliski,Vāciski,Zviedriski,Igauniski un Krieviski.
                                 /Lv., L., En., De., Se., Ee., Ru./
      
             Kopējais putnu sugu skaits 206.
             Pavisam Latvijā ir novērotas 365 putnu sugas.
    
     Izsaku lielu pateicību  A G R I M  C E L M I Ņ A M  ( http://www.putni.lv/index.html ) par atsaucību un ļoti lielu pretimnākšanu
     katrā man interesējošā jautājumā par putniem - patiess PALDIES !  

     Paldies U Ģ I M  P I T E R Ā N A M par atsaucību un izsmeļošu informāciju tauriņu un kukaiņu atpazīšanā. 

     Paldies E D G A R A M  M Ū K I N A M (www.senes.lv un www.fungi.lv), par sēņu atpazīšanu un konstruktīvo informāciju.

     Atsaucības un ieteikumus, lūdzu, viesu grāmatā, kas atrodas kontaktu sadaļā.
     Uz visām fotogrāfijām attiecas \"Autortiesību likums\" un par bilžu jebkāda veida tālākizmantošanu sazināties: selgaberzina@inbox.lv

                                              Ar cieņu Selga.