Jūras krauklis. *+info.

Jūras krauklis. *+info.

       Jūras krauklis /Phalacrocorax carbo/. Cormorant. Kormoran. Storskarv. Karbas. Большой баклан.

     Garums: 80-100 cm, spārnu izpletums: 130-160 cm.
     Balss: Lizdošanas un atpūtas vietās izdod parupjas un urkstošas skaņas.
     Barojas: Pārtiek no zivīm.
     Biotops: Zivīm bagāti ezeri, zivju dīķi, jūra.
     Ligzdo: Kolonijās, ne reti kopā ar zivju gārņiem.
         Ligzdu no sausiem zariem parasti būvē kokos, kas aug ūdenī un uz salām.
         Var ligzdot arī uz zemes.
         Vairākus gadus atzīmēta ligzdošana uz kuģa vraka Papē.
         Dējumā 3-4 olas. Gadā viens perējums.
         Ligzdguļi.
     Gājputns. Nelielā skaitā pārziemo Latvijā.

     Latvijā: Kopš 1970-tajiem gadiem vērojams skaita pieaugums visā Eiropā.
         Latvijā līdz pat 1970-to gadu beigām bija samērā reti sastopams, īpaši iekšzemē. 
         Ligzdošana pirmo reizi pierādīta 1989.g. Lubānas ezerā. 
         Šobrīd ligzdo vairākās citās vietās un skaits turpina pieaugt. 
         Nelielā skaitā regulāri ziemo jūras piekrastē, sevišķi rajonā uz dienvidiem no Liepājas.
     Citur: Eiropa, Āzija, Āfrika, Austrālija. Ziemeļamerikā tikai tās ziemeļaustrumu piekrastē.
         Rietumu puslodē arī Grenlandē.
     Ziemo: Eiropas ligzdotāji ziemo gar Atlantijas piekrasti,
         Ziemeļu un Baltijas jūrās, Vidusjūras reģionā un vietām arī iekšzemē.
 
     Vismaz 6 pasugas, - Latvijā Phalacrocorax carbo sinensis.