Melngalvas ķauķis/1x ziemā/.

Melngalvas ķauķis/1x ziemā/.

       MELNGALVAS ĶAUĶIS /Sylvia atricapilla/. Blackcap. Mönchsgrasmücke. Svarthätta. Mustpea-pöösalind.Черноголовая славка.
   
            Pirmais šīs sugas novērojums Latvijā ziemas mēnešos. No janvāra /30.01.2015./ - martam/03.03.2015./ pierādīts ar foto.
            Pirms foto-novērojuma jau pamanīts 6 un 25. janvārī.
            31.janvārī novērojums atkārtots kopā ar Andri Kleperu. 
      
        Līdz 03.03.15. patstāvīgi, katru dienu, uzturas dārzā, ir aktīvs visa dārza teritorijā, barojas ar baltmaizes drupatām pamīšus ar žāvētām pīlādžogām,
        kā arī ar izmērcētas maizes, augu eļļas, tauku un dažādu piedevu maisījumu. /visas dienas ir foto apstiprināts/.

        Patstāvīgs novērojums visa perioda garumā.
             Uzturas visa dārza teritorijā, no kuras nav novērots, ka būtu izlidojis.
             Barojas visās vietās, kur dārzā izlikta barība.