Garastīte. * + info.

Garastīte. * + info.

      GARASTĪTE /Aegithalos caudatus/. Long-tailed Tit. Schwanzmeise. Stjärtmes. Sabatihane. Ополовник. Длиннохвостая синица.

      Garums: 14 cm (t.sk. aste 9 cm) . Viens no mazākajiem Latvijas putniem.
   Balss: Kontakt-sauciens :\'crrrr...crrrr...crrrr...\'. 
       Balss kluss, bet ļoti raksturīgs regulāri atkārtots \"tčrr tčrr\".
       Lidojumā trīszilbīgs \"ce-ce-ce\".
       Dziesma smalks trellis.
   Barojas: Pārtiek no sīkiem kukainīšiem un zirnekļiem, ko salasa galvenokārt lapotnē.
   Biotops: Mitri lapu koku un jaukti meži, bieži alkšņu un bērzu audzes.
        Pēcligzdošanas periodā arī citur.
   Ligzdo: Lodveida ligzdu būvē no ķērpjiem,astriem, vilnas.
       Ligzdu labi nomaskē bērza stumbra staklē ar tāsīm un ķērpjiem, grūti pamanīt.
       Dējumā 7-8 olas.. Gadā viens perējums, bet iespējami arī divi.
       Ligzdguļi.

   Latvijā: Diezgan parasta ligzdotāja un nometniece.
       Rudens ceļošanas laikā un ziemā skaits ievērojami svārstās saistībā ar periodiskām invāzijām.
   
   Citur: Plaši izplatīta Eiropā, izņemot Īslandi un ziemeļu apgabalus Skandināvijā, Somijā un Krievijā.
       Ārpus Eiropas areāls plešas uz austrumiem pāri Sibīrijas dienvidu daļai līdz Kamčatkai, Sahalīnai, Korejai un Japānai. 
       Dienvidaustrumu virzienā sastopama Turcijā, Aizkaukāzā, Irākas un Irānas ziemeļos un Turkmenistānas rietumos.
       Ziemo ligzdošanas areālā, taču ne reti veic diezgan masveidīgas rudens migrācijas (invāzijas),
       kas īpaši raksturīgas ziemeļu un austrumu populācijām.
 
   Diezgan izteiktas ģeogrāfiskās variācijas, īpaši Eiropā, kur sastopamas 12 no 17 izdalītajām pasugām.
       Latvijā ligzdo un invāziju laikā ieceļo nominālā pasuga A.c.caudatus.
       Piebiedrojoties Centrāleiropā ziemojušajiem nominālās pasugas bariņiem,
       Latvijā reizēm ieklejo rietumu garastīte A.c.europaeus.