Svilpis. + info *.

Svilpis. + info *.

        SVILPIS /Pyrrhula pyrrhula/. Bullfinch. Gimpel. Domherre. Leevike. Снегирь.
  
  Garums: 16 cm.Drukns žubītes lieluma putns.
  Balss: Sauciens ir melodisks svilpiens, arī kluss čerkstošs sauciens.
      Dziesma klusa svilpošana. Dzied gan mātītes, gan tēviņi.
  Barojas: Dažādu koku, īpaši pīlādžu uc. augļu sēklām. 
       Pavasarī ar augļu koku un krūmu pumpuriem.
       Labprāt apmeklē barotavas.
  Ceļo: Nometnieks, bet ziemā mazliet klejo.
     Atlido martā, aizlido oktobrī/novembrī uz R-eiropu.
  Biotops: Dažādu tipu mežos, mežmalās, sevišķi vietās ar egļu jaunaudzēm.
       Ziemā vairā apdzīvotās vietās. Samērā bieži.
  Ligzdo: Visbiežāk egļu jaunaudzēs.
       Ligzda no zariņiem, sūnām, izklāta ar saknītēm, zīdītāju vilna.
       Perējumā 4-7 olas. Gadā 2 perējumi.
       Ligzdguļi.
       Atsevišķos gados vērojamas invāzijas.
 
  Latvijā: Diezgan parasts ligzdotājs un ziemotājs.
       Daļa putnu rudenī aizklejo un ielido citi no ziemeļiem.   
       Ceļošanas laikā parasts, bet skaits gadu no gada svārstās.
  Citur: Izplatīts visā Palearktikā no Rietumeiropas līdz Kamčatkai.
      Izplatības zona stiepjas pāri Āzijas C daļai (nav sastopams pašos ziemeļos un dienvidos). 
      Ziemo g.k. ligzdošanas arālā, tomēr vairums popolāciju veic tuvākus vai tālākus rudens/ziemas klejojumus.

  Desmit pasugas.
       Latvijā Pyrrhula pyrrhula pyrrhula .