Bezdelīga. * + info.

Bezdelīga. * + info.

      Bezdelīga /Hirundo rustica/. Barn Swallow. Rauchshwalbe. Ladusvala. Suitsupääsuke. Деревенская ласточка.

  Garums: 17-19 cm. Slaids putns ar garu, dziļi šķeltu asti.
  Balss: Lidojumā īss \"vit\" , \"vit-vit\". Uztraukuma sauciens \"ci-gzī\".
      Dziesma raksturīga vidžināšana, kas tiek izpildīta lidojumā vai sēžot.
  Barojas: Barojas ar lidojošiem kukaiņiem, pārsvarā nelielā augstumā virs zemes vai ūdens.
       Reizēm dzer ļoti zemu lidojot ar atplestu knābi virs ūdens virsmas.
       Sliktos laikos barību reizēm lasa no lapām, sienām.
  Biotops: Lauku ainava cilvēku mītņu tuvumā, retāk pilsētas.
  Ligzdo: Dažādās būvēs, kūtīs, šķūņos, zem tiltiem.
      Ligzda būvēta no dubļiem ar sausas zāles piejaukumu, izklāta ar spalvām. Atklāta augšmala.
      Dējumā 2-7 olas. Gadā parasti 2 perējumi.
      Ligzdguļi.
  Gājputns. Neligzdošanas laikā pulcējas baros, nakšņo niedrājos.
         
  Latvijā: Ļoti parasta un izplatīta ligzdotāja un caurceļotāja.
  Citur: Plaši izplatīta Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā.
     Ligzdo arī NW Āfrikā un Ēģiptē.
     Eiropas ligzdotāji ziemo Āfrikā aiz Sahāras.

  Aptuveni 8 pasugas ar pakāpenisku pazīmju pāreju.
      Latvijā Hirundo rustica rustica.