Raibais samtenis.

Raibais samtenis.

                 RAIBAIS SAMTENIS /Melanargia galathea/.