Raibais samtenis.

Raibais samtenis.

                RAIBAIS SAMTENIS /Melanargia galathea/.