Gredzena P008 apliecinājums.

Gredzena P008 apliecinājums.

       KAJAKS /Larus canus/. Common gull. Sturmmöwe. Fiskmås. Kalakajakas. Cизая чайка.
          
      Sertifikāts/apstiprinājums par gredzenu P008.