AC8401 novērošanas dati.

AC8401 novērošanas dati.

     PAUGURKNĀBJA GULBIS /Cygnus olor/. Mute Swan. Höckerschwan. Knölsvan. Kühmnokk-luik. Лебедь-шипун.

         Foto novērots (man jau 5 x) un noteikts kājas gredzena Nr. POLAND ST.ORN.GDANSK. AC 8401,- 
         16.12.11. Liepāja, Liepājas ezers, Lv 56.49 N; 21.02 E.