Sniedze.Fonā:Ausainais cīrulis.

Sniedze.Fonā:Ausainais cīrulis.

                 fonā: AUSAINAIS CĪRULIS /Eremophila alpestris/. Shore lark. Ohrenlerche. Berglärka. Sarviklõoke. Pогатый жаворонок.