Pelēkā vārna. * + info.

Pelēkā vārna. * + info.

         PELĒKĀ VĀRNA /Corvus cornix/. Hooded Crow. Nebelkrähe. Grä kräka. Hallvares. Серая ворона.

    Garums: 47 cm. Drukns masīvs putns.
    Balss: Ķērcošs \"krāā\", \"arrk\".
    Barojas: Visēdājs.
        Barojas dažāda veida klajās lauku ainavās, pilsētās, arī atkritumu izgāztuvēs, jūru krastos.
    Biotops: Nelieli meži, parki, dārzi, pilsētu parki.
    Ligzdo: Gan skuju, gan lapu kokos, pat atsevišķos kokos lauku vidū. 
        Dējumā 1-6 olas. Gadā viens perējums. Pēc ligzdas izpostīšanas perē atkārtoti.
        Ligzdguļi.
    Ceļotāji.
        
    Latvijā: Parasta ligzdotāja un nometniece ir pelēkā vārna Corvus corone cornix.
        Daļa putnu rudenī klejo uz dienvidiem, savukārt citi ieceļo no ziemeļiem un austrumiem.
        Reti sastopama melnā vārna Corvus corone corone.
    Citur: Izplatīta visā Eiropā, izņemot Islandi, Pireneju pussalu, daļēji Franciju un Britu salas.
       Austrumu virzienā izplatība sniedzas līdz Jeņisejas upei Sibīrijā.
       Sastopama arī Vidējos Austrumos un daļā Vidusāzijas.
    Ziemo: Ligzdošanas areālā.
        Migrējošas ir tikai galējās ziemeļu populācijas. 

    \"Pelēkās vārnas\" grupā 3 pasugas:
                   Latvijā Corvus corone cornix.
                   Reti sastopama arī melnā vārna C.c.corone.